Macera Parkı Kullanımı

Macera Parkları Standartları ve Bağımsız Denetim Süreci

Macera parkınızın yapımı veya diğer yüksek aktivite alanlarınızın yerleşimi tamamlandı. Peki, bunların güvenliğinden nasıl emin olacaksınız?

Macera parkları içinde yer alabilecek her ürün için belirlenmiş bir standart veya test metodu mevcuttur.

TS EN 15567 – 1 standardı yapım, test ve muayene metotlarını kapsamakta olup; ülkemizde de tercümesi yapılarak resmen kabul edilmiştir. Bu standart, montajı tamamlanan parkların ve benzer yüksek parkurların muayenelerinin ISO 17020 belgesine sahip bağımsız bir kuruluş tarafından EN 15567-1 standartlarına uygun biçimde gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Şimdi, gelin bu muayene/denetim türlerine birlikte bir göz atalım.

2 tür muayene/denetim mevcuttur.

  1. Açılış Muayenesi: Tesise ilişkin tüm testlerin tamamlanmasının ardından, alan müşteri ziyaretlerine açılmadan önce gerçekleştirilmelidir. Bu muayene, ISO 17020 A Tipi kuruluşlar tarafından yapılabilir. A Tipi kuruluşlar; sektörde imalat, montaj, bakım, danışmanlık ve işletmecilik faaliyetleri yürütemezler.

  2. Periyodik Muayene: İlk muayeneden sonra en geç 15 ay içerisinde ve takip eden yıllarda düzenli aralıklarla yapılması gerekli muayenelerdir. Bu muayeneler bazı Avrupa’da ülkelerinde yine A Tipi kuruluşlar tarafından yapılıyor olsa da, Almanya gibi kimi ülkeler mevzuatlarını C Tipi kuruluşların yapabileceği şekilde düzenlemiştir. C Tipi kuruluşlar sektörde aktif olarak faaliyet gösterebilmekte, ancak herhangi bir şekilde bağlarının bulunduğu parkurları denetleyememektedir.

Türkiye’de macera parklarını ismen düzenleyen resmî yazılı kaynak ve standartlar sayıca az olsa da, Orman Genel Müdürlüğü’nün 300 Sayılı Mesire Yerleri Uygulama Tebliği çerçevesinde aşağıdaki ifadelere yer verilmektedir:

Macera sporlarının yapıldığı yerleşik düzende kurulan, dünya standartlarında hazırlanmış takım çalışmasınıgeliştirme, iletişim kurma, planlama, zaman yönetimi ve özgüven geliştirme gibi değişik amaçları olan aktivite parkurlarını içeren programların uzman teknik kadronun eşliğinde uygulandığı düzenlemeler.

Macera parkları, niteliğine uygun ve analizi yapılmış ağaçların bulunduğu bölgelerde, ziyaretçilerin ve park kullanıcılarının birbirlerini gürültü ve duman yönünden rahatsız etmeyecekleri konumlara kurulacaktır. Bu alanların içerisinde ve yakın çevresinde batıcı, yakıcı ve zehirleyici bitki türlerinin olmamasına dikkat edilecektir.

Macera parkları, ilgili standartlara uygun güvenlik sistemleri ve ekipmanları kullanılarak, ağaçlara zarar vermeden, sıkıştırma ve germe yöntemleriyle kurulacak olup; kurulum ve işletmesinde yine standartların izin verdiği kişiler yer alacaktır.

Her macera parkında periyodik bakım ve acil müdahale planı bulunacaktır.

Macera parklarının kurulum standartları için EN 15567-1; işletme standartları için EN 15567-2; kullanılacak çelik halatlar ve bağlantılar için EN 13411-1,2,3,4,5,6 ve 7; denetim için ise EN 17020, ağaçların sağlamlığı konusunda da EN 335-2, EN 350-2 ve EN 351-1 standartları ile ülkemizce kabul görmüş olan diğer standartlar dikkate alınacaktır.

Yerli muayene firmalarına ek olarak, yurtdışında, özellikle İngiltere’de ve Avusturya’da, bağımsız muayene konusunda yetkin ve tecrübeli çok sayıda kuruluş bulunmaktadır.

Ülkemizde, TS – EN 15567 standardından akredite olmuş ISO 17020 belgeli firma sayısı Ocak 2021 itibariyle henüz yalnızca 1 olsa da; muayene kuruluşlarının sektördeki akreditasyon işlemlerini tamamlamasını takiben, yetkili firma sayısının kısa süre içerisinde  artacağını öngörmekteyiz.

Yerli muayene firmalarına ek olarak, yurtdışında, özellikle İngiltere’de ve Avusturya’da, bağımsız muayene konusunda yetkin ve tecrübeli çok sayıda kuruluş bulunmaktadır.

Extreme Works olarak tamamladığımız tüm macera parklarının muayenelerinin, yatırımcı talepleri doğrultusunda, yerli veya yabancı kuruluşlar tarafından bağımsız olarak gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Bu muayene sonrasında; güvenlik belgesi ruhsat, sigorta ve hibe desteği gibi pek çok konuya ilişkin,  yatırımcılara hizmet sağlamayı sürdürüyoruz.

Siz de güvenli, saygın ve kusursuz bir macera parkı kurulumu, için geç kalmadan Extreme Works tecrübesi ile tanışın!