Ağ Parkuru Top Havuzu

Macera Parkı ve Zipline Periyodik Muayene, Bakım ve Onarımlar

Macera parkları içinde bulabilecek her ürün için belirlenmiş olan bir standart veya test metodu mevcuttur.

TS – EN 15567 – 1 standardı; yapım, test ve muayene metotlarını kapsamaktadır. Ülkemizde de tercümesi yapılarak resmen kabul edilmiş bu standart, montajı tamamlanmış olan parkların ve benzer yüksek parkurların ISO 17020 belgeli bir bağımsız kuruluş tarafından EN 15567-1 standartlarına uygun biçimde denetlenmesini zorunlu kılmaktadır.

2 türlü muayene – denetim bulunmaktadır.

  1. Açılış Muayenesi:

    Tesise ilişkin gerekli tüm testlerin tamamlanmasının ardından, park kullanıma açılmadan önce yapılması zorunludur. ISO 17020 A Tipi kuruluşlarca yapılabilir. A Tipi kuruluşlar sektörde imalat, montaj, bakım, danışmanlık ve işletmecilik faaliyetleri yürütmezler.

  2. Periyodik Muayene:

    İlk muayeneyi takip eden en geç 15 ay içerisinde ve süregelen yıllarda düzenli olarak yapılması gereken muayenelerdir. Bu muayeneler kimi Avrupa ülkelerinde yine A Tipi kuruluşlar tarafından yapılmakta olsa da, Almanya gibi bazı ülkeler mevzuatlarını C Tipi kuruluşların yapabileceği şekilde düzenlemiştir. C Tipi kuruluşlar sektörde aktif olarak faaliyette bulunabilir fakat herhangi bir isimle kendi bağlarının bulunduğu bir parkuru denetleyemezler.

Bu denetimlerin sonrasında;  olumlu muayene raporu alınıncaya kadar yetkili firmalar tarafından gerekli bakım, onarım ve değişiklikler yapılmalıdır.

Parkurun veya ürünün yapısal bakımı ve onarımı yanı sıra; kullanılan kişisel güvenlik aparatları, otomatik frenleme cihazları, otomatik üst emniyet cihazları ve kurtarma cihazları gibi ürünlerin periyodik bakımlarının da yapılması gerekmektedir.

Her bir cihazın periyodik servis takvimi, üreticisi tarafından belirlenmektedir. Bu cihazların büyük çoğunluğunun bakımı ve gerekli parça değişimleri, yıllık periyodlarla gerçekleştirilir.

Kullanılan ekipmanın ve bileşenlerinin ne sıklıkla bakımdan geçmesi gerektiği, imalatçı el kitabında ayrıntılarıyla yer almalıdır . Ayrıca,  yine el kitabında, gerekli olduğu takdirde şunlar da belirtilmelidir:

1- Rutin görsel kontrol (OPERATÖR)

Her faaliyet öncesinde yetkin bir personel, rutin görsel kontrol gerçekleştirmelidir.

NOT:

Görsel ve işleyiş kontrollerinin yapılacağı hususlara örnekler; temizlik, ekipmanın yerden yüksekliği, zemin yüzeyi perdahlaması, açıktaki temeller, keskin kenarlar, eksik parçalar, (hareketli parçalarda) aşırı yıpranma ve güvenlik sisteminin yapısal bütünlüğüdür. Rutin görsel kontrol esasen çalışma saatleri dışında meydana gelen bozulmaları tespit etmeyi amaçlar (örneğin, Vandalizm). İşletme muayenesi rutin görsel kontrolden daha ayrıntılı bir işlem olup; gözden kaçabilecek yapısal bozulmaların günlük olarak tespitini amaçlamaktadır (örneğin, Zipline emniyet hatları, platformların yapısal bütünlüğü ve sabit bağlantı elemanları)..

 

2- İşletme muayenesi (İMALATÇI)

İşletim muayenesi, yetkin bir personel tarafından, 1-3 aylık periyodlarla veya imalatçının talimatlarında belirtilen sıklıkta gerçekleştirilmelidir.

3- Periyodik muayene (BAĞIMSIZ KURULUŞ

Bir muayene kuruluşu tarafından yapılması zorunlu işlemler şunlardır:

  • Yüksekte gerçekleştirilen görsel muayene,
  • Yüksekte gerçekleştirilen işlev testi,
  • Yıpranan, değiştirilmesi gereken parçaların tespiti,
  • Bütün imalatçı/tedarikçilerin bakım talimatlarını kapsayan muayene.

Extreme Works, yapımını üstlendiği tüm macera parkı işletmelerine, operasyon ve bakım kolaylığı sağlayarak hata yapma olasılıklarını minimuma indiren ve kusursuz dokümantasyon imkanı tanıyan özel bir mobil uygulama sunar. Macera parklarına yönelik bu tür bir mobil uygulama, Dünya genelindeki macera parkı üreticileri arasında ilk kez Extreme Works tarafından hayata geçirilmiş olup, üyelik ve kullanıcı paneli tüm işletmelere  ücretsiz olarak sunulmaktadır.