Macera Park Kurulumu

Macera Parkı Çöplüğü

Türkiye, kısa bir süre içerisinde macera parkı çöplüğüne dönme riski ile karşı karşıya. Bunun en büyük sebebi ise plansız bir şekilde, yanlış projelendirme ve teknik şartname çerçevesinde, kamu talebi ile yapılmış macera parkurlarıdır.

Bunların tamamına yakını fonksiyonellikten uzak, estetikten yoksun, işletmesi olukça zor – hatta bazıları için imkansız – parklar olup; alanları ve arkalarındaki yatırım büyük olsa dahi kapasiteleri düşük ve operasyona ilişkin herhangi bir planın söz konusu olmadığı işletmelerdir.

Teknik şartnamelerde yer alan hatalar ve yanlış yönlendirmeler, idare temsilcileri dolayısıyla birçok önemli noktada çalıştırılamayan macera parklarının yapımına yol açmıştır. Bu ihalelerin bir bölümü, en amiyane tabirle çantacı, ihaleci diye nitelendirilebilecek ve tek hedefi en ucuzunu bulmak olan kişiler tarafından alınmıştır. Bir şirket kurma hevesinde olan, ancak mimari, ticari ve idari melekelerden yoksun macera parkı montajcıları tarafından müteahhitlere düşük bedeller karşılığından yapılmış olan bu işlerin çok büyük bir bölümü; henüz açılmadan kapanmak zorunda kalmıştır. Diğer yandan, macera parkı üreticisi kimliğini kullanarak ihale kazanan kimi firmalar; teknik şartnamelerin hatalarından ve eksiklerinden “faydalanarak” yine kullanışsız, operasyon maliyeti yüksek ve tekrar ziyaret oranı düşük macera parkları ortaya çıkarmıştır.

Tüm bunlardan ötürü, şimdiden söyleyebiliriz ki, doğru üretici firma ile başlanmayan her macera parkuru, zipline, adrenalin parkı ve benzeri proje, başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

Bizler Extreme Works olarak, hem özel sektörün hem de belediyeler başta olmak üzere kamu sektörünün talep ettiği macera alanlarına en uygun projeleri; sürdürülebilir ve işletilebilir iş planları ile hayata geçiriyoruz. Macera parklarını, yatırımını en kısa sürede çıkaracak şekilde projelendiriyor ve teslim ediyoruz. Uzun yıllara dayanan işletmecilik tecrübelerimiz sayesinde biliyoruz ki; aynı büyüklükte bir alana, aynı sayıda parkur ve ekipman kullanılarak yerleştirilmiş olan doğru projeler; yanlış projelendirilmiş bir macera parkına kıyasla 2 kattan daha fazla ziyaretçi ağırlayabilmektedir.