Resmi İzinler

Resmi İzinler, Gerekli Evraklar ve Ruhsatlandırma Süreçleri

Extreme Works olarak yatırımcılar adına resmî izin süreçlerini yürütmesek de, onlar için yol haritaları çiziyor ve ihtiyaç duyabilecekleri teknik belgeleri temin ediyoruz.

Macera parklarının ve macera park ürünlerinin, Türkiye’de halen çok yeni olduğu söylenebilir. Bu sebeple  ruhsat ve izin süreçleri, kamu kurumlarında ve idarelerde yasal alt yapının oturmamasından ötürü zaman zaman karışık bir hal alabilmektedir.

Arazinin tapulu olup olmaması, sit alanı olması, zipline hatlarında başka bir arazi üzerinden geçilmesi, arkeolojik kazı veya tarihi eser sınır alanlarına yakınlık gibi birçok farklı durum süreci etkilemektedir.

Artan macera parkı ve zipline tesisleri ile birlikte idarelerin resmi evrak düzenlemeleri kolaylaşmakta ve birçok yerde artık izin ve ruhsat sorunu ile karşılaşılmamaktadır.

Yatırım yapmak istediğiniz alanın özelliklerini bizimle paylaşın ve uzun yıllara dayanan tecrübemizle, size en uygun yol haritasını birlikte oluşturalım.