Çocuklar için Survivor Parkuru

Kaza Olasılıkları – Riskler ve Tehlikeler

Konu macera alanları olduğunda, kazalar hiç şüphesiz yatırımcıdan işletmeciye, üreticiden son kullanıcıya kadar herkesin en büyük korkusu.

“Riskli mi?”, “Tehlikeli mi?” Bu sorular yatırımcı ve kullanıcılar tarafından en çok sorulan soruların başında geliyor.

Bu noktada, öncelikle risk ve tehlike kavramlarının tanımlarını yapmak gerekiyor.

Tehlike, en basit şekilde, “zarar verebilecek bir şey” olarak tanımlanabilir. Yükseklik, yıldırım veya keskin kenar tehlikeye örnek verilebilecek durumlardır. Risk ise; bu tehlikelerin zarar ile sonuçlanma ihtimallerini ifade eden bir kavramdır.

Temelde, emniyet kemeri vb. koruyucu donanımlar eşliğinde gerçekleştirilen her spor, aktivite ve faaliyet tehlikelidir. Zira söz konusu koruyucu ekipman bu tehlikelerin mevcudiyetinden ötürü kullanılmakta olup, riskli durumların önüne geçilmesini amaçlamaktadır.

Risk analizine gelindiğinde; Risk = Olasılık x Etki olarak belirlenmektedir. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki tehlikeyi, olasılığı ve olası olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak mümkün olmasa da, kaza risklerini yok denecek kadar aza indirmek daima mümkündür.

Doğru bir macera parkı üreticisi ile anlaşmak ve bunu takiben işletmecilik süreçlerinin doğru ilerlemesini sağlamak, tehlikenin ortaya çıkma olasılığını ve meydana gelmesi durumunda karşılaşılacak olumsuz etkileri azaltmak anlamına gelecektir. Örneğin; deprem bir tehlike iken, dayanıksız bir ev almak risktir. Benzer şekilde de, tehlikeli bir sektörde ürün ve hizmetlerin güvenilir bir firmadan satın alınmaması, çok büyük bir risk olacaktır.

Kaza ile sonuçlanabilecek imalatçı ve işletmeci kaynaklı hataları ana başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz:

İmalatçı Kaynaklı Hatalar

  • Hatalı tasarım, imalat, montaj ve bakım,
  • Geciken servisler,
  • Malzeme yorgunluğu,

İşletmeci Kaynaklı Hatalar

– Malzeme yorgunluğu,

– Tam kapasite hesap ve uygulama hataları,

– Ciddiyetsizlik,

– Yüksekten düşen cisimler,

– Bakım, onarım, değişim ve periyodik sertifikalandırma maliyetlerinden kaçınma

Doğal Kaynaklı Önlenebilir Sebepler

– Ağaç ve dal devrilmesi