Macera Parkı Uygulaması Nedir?

İşletmeci Sorumlulukları ve Yapılan Hatalar

Dünya genelinde macera parkları, zipline parkurları ve benzeri aktivite alanlarında meydana gelen kazalar incelendiğinde, sorunun büyük oranda yetkin olmayan firma veya şahısların ihmallerinden ve hatalarından kaynaklı olduğu görülmekte.

Bu noktada, bir yatırımcının veya işletmecinin, öncelikle doğru imalatçı ile anlaşarak, ileride yaşanabilecek potansiyel kazaları büyük ölçüde önleyebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bununla birlikte, Dünya’da profesyonel firmalar tarafından kurulmuş parkurlarda da, nadir de olsa kazalar yaşanabildiğini biliyoruz. Bu kazalara malzeme, üretim veya montaj gibi nedenlerden ziyade, çoğu zaman  işletme kaynaklı hataların yol açmaktadır. İşletmelerden kaynaklanan başlıca hataları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  1. Yanlış personel seçimi,
  2. Rutin gözlem ve kontrollerin yapılmaması,
  3. Kapasite üzerinde müşteri veya katılımcı,
  4. Yenilenmeyen güvenlik ekipmanları,
  5. Garanti sonrasında gerçekleştirilmesi gereken değişim ve sertifikalandırma işlemlerinden kaçınma,
  6. Periyodik bağımsız muayeneden kaçınma,
  7. Raporlama, dokümantasyon eksiklikleri.

İşletmeler ayrıca şu konularda da dikkatli olmalıdır:

– Günlük faaliyet çizelgelerini (açılış-kapanış saatleri ve gözlemlenen hata/kusurlar da dahil olmak üzere güvenlik kapsamına giren tüm olaylar) içeren jurnaller tutulmalıdır. Günlük çizelgeler minimum üç yıl boyunca saklanmalıdır.

– Kaza-ramak kala raporları tutulmalıdır.

– KKD muayene kayıt ve faaliyet jurnali tutulmalıdır.

– İp parkuru operatörü tarafından risk değerlendirmesi ve yönetimi planı hazırlanmalıdır. Süpervizyon ile ilgili genel kuralların dışına çıkılması durumunda, bir risk değerlendirmesi ve kullanıcı el kitabı temin edilmelidir.

– Eğitmenler ve kurtarma personelinin aldığı eğitimler muhakkak belgelenmelidir.

– İmalatçının temin ettiği el kitabı incelenmeli ve sürekli tesiste bulundurulmalıdır.

– Güvenlik ve acil durum planı incelenmeli ve sürekli tesiste bulundurulmalıdır.

  • Ağaç değerlendirme raporları (ağaç değerlendirmesi zorunlu ise) düzenli olarak hazırlanmalıdır.

  • Bir muayene kuruluşu tarafından gerçekleştirilen güncel muayene raporu, tesiste asılı olarak hazır bulunmalıdır.

Extreme Works; yapımını üstlenmiş olduğu tüm macera parkları için, operasyon ve bakım kolaylığı sağlayarak hata yapma olasılıklarını minimuma indiren ve kusursuz dokümantasyon imkanı tanıyan özel bir mobil uygulama sunmaktadır. Dünya’da macera parkı alanında ilk kez Extreme Works tarafından hayata geçirilmiş olan bu mobil uygulama ile, tüm işletmelere ücretsiz üyelik ve kullanıcı paneli sağlanmaktadır.