Macera Parkı Yaş Aralığı

Macera Parkı – Zipline Kurulumu ve Yatırımın Geri Dönüş Süresi

Macera parkı kurulumu süreçlerinde yatırımcı açısından en önemli konu şüphesiz işin mali kısımlarıdır. Macera parkı (ip parkuru), zipline, dev salıncak, survivor parkuru gibi macera parkurlarının yatırım bedelleri, kullanıcı kapasiteleri ve dolayısıyla yatırımın geri dönüş süreleri (ROI) farklı olsa da eğlence sektörü içerisindeki en kârlı yatırımlardandır.

Bir üreticinin macera parkı veya benzeri macera ürünü için “yatırım geri dönüş süresi … yıldır” demesi önemli bir hatadır. Çünkü planlanan yerin doğru lokasyon olup olmadığını; kira veya diğer özel maliyetlerin ne kadar olduğunu; yatırımın kullanılabilir hale gelmesi için yapılması gereken diğer harcama bedellerini (elektrik, yol, kulübe, altyapı vs) macera parkının yapımını üstlenen taraf genellikle bilemez.

Extreme Works olarak bizler yıllardır işletilen macera parkurlarının giriş sayılarını, fiyatlandırmalarını, operasyon maliyetlerini, sabit giderlerini ve yıllık bakım harcamalarını raporlayarak, yatırımcıyı planlanan alan için en doğru ürünlere yönlendiriyoruz. Bu görüşmelerde daha önce yapılan yatırım ve işletme hatalarını da belirtilerek, yeni yatırımcıların geçmiş tecrübelerden faydalanmasını sağlıyoruz.

Bugüne kadar kurulumu yapılan başarılı macera parklarının istatistiklerinden yola çıkarak, macera parkı kurulumu sonrası 4 yıl; tırmanma duvarı, dev salıncak, insan sapanı, zipline, ağ parkuru ve survivor parkuru gibi mini aktivite alanları ise 1 ila 3 yıl arasında yatırımlarını geri döndürmelidir. Bu sürelerdeki önemli değişiklikler fizibilitede, seçilen ürünlerde veya lokasyonda sorunlar olduğu anlamına gelebilir.