EXTREME WORKS – BFORCE PROJE A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

BFORCE bu uygulama üzerinden, yalnızca ticari ilişki kapsamında müşterilerin kendi rızalarıyla paylaştığı bilgi ve verileri almaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Hükümleri, müşterilerin paylaştığı bilgilerin nasıl kullanıldığını ve ne şekilde korunduğunu göstermektedir. Hizmetlerimizi ve uygulamayı kullanmakla, İşbu Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Hükümleri ve Şartlarını kabul etmektesiniz. İşbu Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Hükümleri; yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihte, yürürlüğe girecektir. BFORCE bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

İşbu Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Hükümlerini kabul ederek kişisel ve şirketinize ait bilgilerinizi, BFORCE ile paylaşmaya onay vermiş ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş olmaktasınız.

BFORCE şirketinin aşağıdaki belirtilen kişisel ve şirketinize ait bilgilerinizi toplayabileceğini ve saklayabileceğini kabul etmektesiniz;

 • Elektronik posta adresi, adres/iletişim bilgileri, isim soy isim,
 • Uygulamadaki faaliyetlerinize istinaden, gerçekleşen işlemlere ve ticari birtakım bilgiler,
 • Bakım, onarım, değişim ve operasyon raporları.
 • Üçüncü kişilerden sağladığınız ek bilgiler
 • Uygulama üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler
 • Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, uygulamayı ziyaret etmenizden, BFORCE hizmetlerini kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler,
 • Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek (Tanıtımlarının gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik posta da yer almaktadır).

Size özel bilgilerinizi vermeniz durumunda, bu bilgiler, sizin haberiniz veya onayınız olmadan ya da yasal yükümlülük altında bulunmadığı sürece üçüncü bir şahıs veya firma ile paylaşılmayacaktır. Bu bilgiler, en yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarımızla korunacaktır.

Kısa mesaj (SMS), e-posta vb. iletişim kanalları kullanılarak BFORCE tarafından tarafınıza yapılan bilgilendirmeleri almak istemiyorsanız 0212 407 01 71 numaralı telefonu arayarak ya da info@extremeworks.com.tr e-posta adresine elektronik posta göndererek bildirmeniz yeterli olacaktır.

Uygulamanın kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan BFORCE sorumlu değildir.

Uygulamada yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, BFORCE’a aittir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında BFORCE Veri Sorumlusu olup 11. madde kapsamında 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle, şirketimize telefon ya da e-posta yoluyla başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Müşteri; ticari ilişkileri kapsamında uygulama üzerinden aktaracakları kişisel veriler için, veri sahiplerinden işleme ve söz konusu aktarım için gerekli rızayı aldıklarını, bildirim ve aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirdiklerini, aksi takdirde doğacak tüm zararlardan kendilerinin münhasıran sorumlu olduklarını kabul ederler.

Müşteri, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yerel ve uluslararası mevzuata uygun olarak uygulama üzerinden bilgi ve verileri paylaşacağını kabul eder.

Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler, BFORCE tarafından silinmekte, yok edilmektedir.

BFORCE gerekli gördüğü durumlarda bu bilgiler karşısında farklı kuruluşlardan destek hizmeti almaktadır.